9:00

Chú hề, mascot đón khách và tặng bong bóng cho bé

9:30 - 10:30
BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Mini games với chú hề
Nhảy cùng mascot
Ca múa nhạc Mẹ & Bé

10:30 - 11:30
JIO HEALTH
Giao lưu chia sẻ chủ đề Bệnh mùa tựu trường

CHA MẸ THÔNG THÁI - THOẢI MÁI CHĂM CON

11:30 - 11:45

Biểu diễn Xiếc & Ảo thuật

11:45 - 12:30
BABY MARATHON

12:30 - 12:45

Biểu diễn bong bóng xà phòng nghệ thuật

12:45 - 14:00

Chiếu phim hoạt hình

15:00 - 15:30

Mini games với chú hề Nhảy cùng mascot

15:30 - 16:00
BABY MARATHON

17:00 - 17:30
CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

Ca múa nhạc Mẹ & bé
Biểu diễn Xiếc thiếu nhi

17:30 - 18:00
BABY MARATHON

18:00 - 19:00
KAWAII SPA
HƯỚNG DẪN MASSAGE BÉ TẠI NHÀ

19:00 - 19:30

Biểu diễn bong bóng xà phòng nghệ thuật
Mini games với chú hề
Bé nhảy cùng mascot

9:00

Chú hề, mascot đón khách và tặng bong bóng cho các bé

9:30 - 10:00
BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Ca múa nhạc mẹ và Bé
Mini games với chú hề

10:00 - 11:30
RELAX
WORKSHOP CHUYÊN ĐỀ "CON ĐÃ LỚN"

11:30 - 11:45

Biểu diễn Xiếc & Ảo thuật

11:45 - 12:30
BABY MARATHON

12:30 - 12:45

Biểu diễn bong bóng xà phòng nghệ thuật

12:45 - 14:00

Chiếu phim hoạt hình

15:00 - 15:30

Mini games với chú hề Nhảy cùng mascot

15:30 - 16:00
BABY MARATHON

17:00 - 17:30
CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

Biểu diễn Ảo thuật thiếu nhi
Ca múa nhạc mẹ và bé

17:30 - 18:00
BABY MARATHON

18:00 - 19:00
KAWAII SPA
HƯỚNG DẪN MASSAGE BÉ TẠI NHÀ

19:00 - 19:30

Biểu diễn bong bóng xà phòng nghệ thuật
Mini games với chú hề
Bé nhảy cùng mascot

9:00

Chú hề, mascot đón khách và tặng bong bóng cho bé

9:30 - 10:30
BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Mini games với chú hề
Nhảy cùng mascot
Ca múa nhạc Mẹ & Bé

10:30 - 11:30
JIO HEALTH
Giao lưu chia sẻ chủ đề Bệnh mùa tựu trường

CHA MẸ THÔNG THÁI - THOẢI MÁI CHĂM CON

11:30 - 11:45

Biểu diễn Xiếc & Ảo thuật

11:45 - 12:30
BABY MARATHON

12:30 - 12:45

Biểu diễn bong bóng xà phòng nghệ thuật

12:45 - 14:00

Chiếu phim hoạt hình

15:00 - 15:30

Mini games với chú hề Nhảy cùng mascot

15:30 - 16:00
BABY MARATHON

17:00 - 17:30
CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

Ca múa nhạc Mẹ & bé
Biểu diễn Xiếc thiếu nhi

17:30 - 18:00
BABY MARATHON

18:00 - 19:00
KAWAII SPA
HƯỚNG DẪN MASSAGE BÉ TẠI NHÀ

19:00 - 19:30

Biểu diễn bong bóng xà phòng nghệ thuật
Mini games với chú hề
Bé nhảy cùng mascot

9:00

Chú hề, mascot đón khách và tặng bong bóng cho các bé

9:30 - 10:00
BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Ca múa nhạc mẹ và Bé
Mini games với chú hề

10:00 - 11:30
RELAX
WORKSHOP CHUYÊN ĐỀ "CON ĐÃ LỚN"

11:30 - 11:45

Biểu diễn Xiếc & Ảo thuật

11:45 - 12:30
BABY MARATHON

12:30 - 12:45

Biểu diễn bong bóng xà phòng nghệ thuật

12:45 - 14:00

Chiếu phim hoạt hình

15:00 - 15:30

Mini games với chú hề Nhảy cùng mascot

15:30 - 16:00
BABY MARATHON

17:00 - 17:30
CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

Biểu diễn Ảo thuật thiếu nhi
Ca múa nhạc mẹ và bé

17:30 - 18:00
BABY MARATHON

18:00 - 19:00
KAWAII SPA
HƯỚNG DẪN MASSAGE BÉ TẠI NHÀ

19:00 - 19:30

Biểu diễn bong bóng xà phòng nghệ thuật
Mini games với chú hề
Bé nhảy cùng mascot